PROJEKT

Na początek proponuję niezobowiązujące, bezpłatne spotkanie, którego celem jest poznanie Państwa oczekiwań i uzgodnienie zakresu mojej pracy. Następnie przygotowuję wycenę prac projektowych. Po podpisaniu umowy rozpoczyna się praca nad projektem, która składa się z kilku etapów:

ETAP I – PROJEKT KONCEPCYJNY

Rozpoczynając współpracę najpierw muszę zapoznać się z Państwa potrzebami, upodobaniami estetycznymi, przyzwyczajeniami związanymi z trybem życia oraz założeniami budżetowymi.
Po zebraniu potrzebnych informacji i wykonaniu inwentaryzacji pomieszczeń przygotowuję 2-3 możliwe rozwiązania funkcjonalne w formie rzutu płaskiego uwzględniające układ ścian działowych, mebli, urządzeń oraz określające główne pomysły projektowe. Na podstawie przedstawionych propozycji oraz Państwa uwag powstaje ostateczny układ funkcjonalny wnętrza (zdarza się, że jest on połączeniem pomysłów z kilku koncepcji).
Po zaakceptowaniu układu funkcjonalnego przygotowuję poglądowe wizualizacje komputerowe wybranych pomieszczeń, które ułatwią Państwu podjęcie decyzji w sprawie charakteru i estetyki wnętrz.

ETAP II – WYBÓR MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Akceptacja proponowanych rozwiązań pozwala przejść do etapu przygotowania zestawienia materiałów zastosowanych w projekcie wraz z określeniem ich ilości oraz miejsca zakupu.
Przedstawiam Państwu swoje propozycje materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia wraz z informacją o cenach i dostępności. W zależności od Państwa oczekiwań umawiamy się w sklepach wnętrzarskich lub na spotkanie przygotowuję próbki materiałów.

ETAP III – PROJEKT WYKONAWCZY

Ostateczne decyzje w sprawie wyboru materiałów i wyposażenia pozwalają na przygotowanie szczegółowego projektu wykonawczego w postaci rysunków technicznych oraz wizualizacji 3D.
Końcowe opracowanie zawiera:

  • projekt układu ścian działowych/ ewentualnych zmian w istniejącym układzie,
  • projekt lokalizacji punktów instalacji elektrycznej (rozmieszczenie lamp, wyłączników, gniazd elektrycznych, TV, internetu), wodno – kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania (rozmieszczenie grzejników, obszarów rozprowadzenia ogrzewania podłogowego),
  • projekt ułożenia podłóg,
  • projekt szczegółowy oświetlenia i sufitów podwieszanych,
  • projekty szczegółowe (rzuty,widoki ścian, wizualizacje) łazienek, z uwzględnieniem materiałów wykończeniowych,
  • projekty szczegółowe (rzuty i widoki ścian) kuchni z zaznaczeniem funkcji poszczególnych szafek i urządzeń oraz materiałów wykończeniowych,
  • projekty szczegółowe innych elementów budowlanych (np. projekt zabudowy półek z k-g, kominka, autorskich mebli),
  • kolorystykę ścian i technik wykończeniowych (farby, tynki strukturalne, tapety),
  • wizualizacje 3D wybranych pomieszczeń.

ETAP IV – NADZÓR NAD REALIZACJĄ

Wraz z rozpoczęciem realizacji projektu, w przypadku skorzystania z usługi nadzoru autorskiego lub opcji „inwestora zastępczego”, rozpoczyna się moja współpraca z wykonawcami. Zależnie od wybranej formy nadzoru ma ona postać konsultacji na miejscu inwestycji i czuwania nad spójnością prac i ich realizacją zgodnie z projektem (nadzór autorski) lub przejęcia roli inwestora- koordynacji prac i dostaw materiałów oraz elementów wyposażenia aż po przekazanie Państwu gotowego, wykończonego wnętrza.
Nadzór autorski pozwala na uniknięcie ewentualnych błędów mogących mieć negatywny wpływ na spójność kompozycji aranżacji i jednocześnie pozwala na dokonywanie spójnych z wizją projektową zmian w przypadku pojawiania się wcześniej nieprzewidywalnych problemów wykonawczych.
Usługa „inwestora zastępczego” pozwala dodatkowo na odciążenie klienta z potrzeby kontaktów z wykonawcami i całkowite przejęcie koordynacji inwestycji. Jest to propozycja szczególnie dla tych osób, które z różnych powodów nie chcą lub nie mogą samodzielnie uczestniczyć w procesie realizacji.